สะพายกล้องท่องโลกกว้าง

ท่องเที่ยวไปตามใจร้องเรียก บันทึกกาลเวลาลงในภาพถ่าย สะพายกล้องท่องโลกกว้าง