JourneyMa

คนธรรมดาที่ชอบใช้เวลาในวันหยุดอันน้อยนิด ไปพักผ่อน เปิดหูเปิดตา หาอะไรใหม่ ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน และอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เจอให้กับเพื่อน ๆ