เที่ยวกับครู Kru Travel

ชีวิตสั้นเกิดว่าจะรอใครพาเที่ยว ออกเดินทางคนเดียวไปตามเส้นทางของตัวเองแม้ว่างบ และเวลาจะจำกัด แต่เราก็ยังอยากใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น
ช่องยูทูบ : เที่ยวกับครู-Kru Travel
ติดต่อที่ E mail : krujumtravel@gmail.com