นิรารัตน์ จีนจันทร์

“ชีวิตต้องมีจุดหมาย ของกินอยู่ไหนเราอยู่นั่น”