รัตน์เกล้า วัฒนกิจ

ชอบท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ชอบขีดเขียนเรื่องราวการเดินทางเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นอกจากชอบเที่ยวแล้วยังชอบหาของอร่อยกินด้วยค่ะ