ณัฐจารี สั้นเต้ง

ชอบอ่านรีวิว ทั้งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการรีวิวหนังสือ เคยเขียนรีวิวหนังสือ และเขียนรีวิวท่องเที่ยวแต่แค่สั้นๆ รูปจะเยอะไปนิด