𝑶𝒖𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒑

บางทีเวลาที่เราเดินทาง เราไม่ได้อยากไปถึงที่หมายเร็วๆหรอก แต่เราชอบเรื่องราวระหว่างทางมากกว่า

“การเดินทางของเรา 2 คน ได้เริ่มต้นขึ้น 𝑶𝒖𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒑”