[email protected]

การท่องเที่ยวก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ผลตอบแทนที่ได้ก็คือความสุข
ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบๆ
ภาพจำที่สวยงามย่อมไม่หนีหายจากไป