คนชอบเล่าเรื่อง

ชื่อ ชิดชนก ตั้งสุภาชัย
อายุ 29 ปี
เคยผ่านอบรมงานเขียนและถ่ายภาพ
- โครงการค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 4 ( ถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ ที่หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- โครงการอบรมงานเขียนหอมกลิ่นลำดวล อ. ธีรภาพ โลหิตกุล
- โครงการ ลองแล ลองเล่า เมืองลุง ถ่ายภาพเล่าเรื่อง ของ อสท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย