YeanzDararat

ถ้าการกิน ท่องเที่ยว หรือการได้ออกจากบ้าน คือพื้นที่ที่ทำให้คุณได้เติมเต็มความสุขให้ตัวเอง แสดงว่าเราคือคนไทป์เดียวกัน :)