อุ้มสี ธีรมา วิเสโส

เป็นผู้หญิงชอบเที่ยว ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว ไปได้ทุกที่ที่มีทาง