หมีดำพาเลาะ

ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ
ชอบชิมอาหาร
ชอบเที่ยววัดและชมประเพณีท้องถิ่น