ตากล้องสายเวทย์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มผู้หลงรักการท่องเที่ยวเขาก็เลยท่องเที่ยว...จบ