หมอกสีคราม

เป็นนักเขียนฝึกหัดค่าฝากติดตามผลงานด้วยนะคร้า