คนช่างเที่ยว

"คนช่างเที่ยว" ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถสาธารณะ รถเช่าเหมา มีบ้างที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ทุกทริปที่ไปใช้เงินตัวเองล้วนๆ ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆ ทั้งสิ้น และทุกภาพถ่ายเป็นฝีมือของคนช่างเที่ยวเอง