mooklalin

มีทักษะการเขียน content marketing
-มีประสบการณ์ด้านการเขียนมากกว่า 1 ปี
-เขียนกระทู้เด็กดียอด 24,863 แชร์ เข้าชม 61,257
-เขียนcomtent ให้บขส. ,korea job
-ได้รางวัลนักเขียนดีเด่น onsen
-กระทู้ท่องเที่ยวได้เผยแพร่เว็บไซต์ trend