'นัยว่า'

ทำงานด้านสื่อฯ มีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆ แต่เพิ่มเริ่มต้นการเดินทางผ่านการเขียน