จบชีวิต

ชีวิตนี้ต้องเที่ยวกินให้คุ้มกับที่ต้องเกิดมา
การเที่ยวเป็นสิ่งที่ท้าทายเรียนรู้ให้มากที่สุดแล้วจะมาบอกคนอีกได้ต่อ