ไปก็ไป

ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่รู้ตัวอีกที ก็มีความสุข
และสนุกทุกครั้งที่ได้ออกเดินทาง

สวัสดี เราชื่อน้ำ วรีเด็ดของเราเวลาเพื่อนชวนเที่ยว
มีอยู่คำเดียวแหละ "ไปก็ไป"