สองเกลอเจอหมี

ชอบเดินทางเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบที่จะมองโลกในมุมที่ต่างออกไป อยากแนะนำและแชร์ประสบการณ์การเดินทาง "พลังชีวิตเพิ่ม เมื่อเริ่มเดินทาง"