ไปไหนไหนเล่า

"ไปไหน ไหนเล่า"
ตั้งใจว่าอยากมาเล่า แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ
อยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ไม่กล้าเที่ยวคนเดียว
ได้ลองเปิดประสบการณ์ผ่านเรื่องราวของเราที่เสพการเที่ยวคนเดียว
มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ที่ยากกว่าคือ "การลงมือเพื่อเริ่มต้นต่างหาก"