wanderlust_ruscha

ชื่อฝ้ายค่ะ เป็นคนชอบเที่ยว (มากกกกกกกก)
วันหยุดไม่อยู่นิ่ง ชอบถ่ายรูป และเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร ที่เที่ยวใหม่ๆ คือเป้าหมายในทุกวันหยุด