Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

รีวิว ทริปของกลุ่มอาสามาด้วยกัน (ภาษาไทย)

โปรโมท และช่วยเขียนรีวิวทริปปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาด้วยกัน ด้วยภาษาและสไตล์ของตนเอง อยากให้ช่วยเขียนโปรโมทให้คนมาทริปนี้และทริปอื่นๆ ต่อไปด้วย

Offer to Blogger :

  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  • อื่น ๆ

Blogger Must Do :

อาสามาด้วยกัน

อาสามาด้วยกัน

เป็นองค์กรเพื่อสังคม ที่ทำทริปท่องเที่ยวเชิงอาสา เราทำทริป 3 ด้านด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษา