Dastatravel ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

About Me


Dastatravel ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายประทับใจ ในพื้นที่พิเศษของ อพท.
พร้อมบรรยายใต้ภาพสั้นๆ 40- 50 คำ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

Offer to Blogger :


Blogger Must Do :


กติกาการเข้าร่วมประกวด :

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก Line @Dastatravel
2. ภาพถ่ายประทับใจที่เข้าร่วมต้องอยู่ในพื้นที่พิเศษของ อพท. พื้นที่ใดก็ได้ อย่างน้อย 1 พื้นที่ โดยต้องระบุชื่อพื้นที่พิเศษให้ชัดเจน และต้องเขียนคำบรรยายภาพสั้นๆ 40-50 คำ
3. ภาพถ่ายประทับใจต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1920×1080 pixels และต้องไม่มีลายน้ำ หรือสัญลักษณ์แสดงสิทธิเจ้าของภาพ
4. สามารถส่งผลงานได้สูงสุด 3 ภาพถ่ายประทับใจ ต่อ 1 ท่าน และสถานที่ต้องไม่ซ้ำกัน โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล
5. ภาพถ่ายประทับใจที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกสร้างโดยผู้ส่งประกวดเท่านั้น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผลงานผู้อื่น
6. สามารถเขียนคำบรรยายภาพ พร้อมกับภาพถ่ายประทับใจของท่านได้ทุกช่องทางออนไลน์ อาทิ Line, Facebook, เว็บไซต์หรือเว็บบล็อกต่างๆ
เช่น Pantip, Readme โดยทำตามเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมประกวดตามที่ระบุไว้ข้างต้น
7. แชร์ภาพถ่ายประทับใจพร้อมคำบรรยายภาพของท่านไปที่ Timeline ของ Line หรือหน้า Facebook ของท่าน ตั้งค่าเผยแพร่เป็นสาธารณะ (Public)
พร้อมติด #อพท #DastaTravel #อพทภาพถ่ายประทับใจ และ #ชื่อพื้นที่เศษที่ท่านไป (**ชื่อพื้นที่พิเศษและตัวอย่างการติด # ตามหมายเหตุ)
8. สามารถนำส่งภาพถ่ายประทับใจพร้อมคำบรรยายภาพที่เข้าร่วมการประกวดได้โดยการแนบลิ้งค์ผลงาน (URL) ตามที่ท่านแชร์ในข้อ 7 พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล
ชื่อนามปากกา (ถ้ามี) ชื่อภาพถ่ายประทับใจ หมายเลขโทรศัพท์ และไฟล์ภาพต้นฉบับโดยการ Zipfile หรือส่งลิงค์ที่ฝากไฟล์ Online Drive เช่น Google Drive
Dropbox OneDrive เข้ามาได้ 2 ช่องทางดังนนี้ Line @Dastatravel และ Facebook DastaTravel
9. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมและอนุญาตให้ อพท. นำภาพถ่ายประทับใจพร้อมคำบรรยายไปเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของ อพท. ได้
โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด โดยทาง อพท. จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน
10. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากทางทีมงานภายใน 2 วัน นับถัดจากวันประกาศผล
(หากทีมงานไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว)
11. พนักงานและครอบครัวพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนผลงานออกจากการประกวด หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ พื้นที่พิเศษ อพท. ได้แก่

 1. พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง คลิกดูข้อมูล ติดเป็น #หมู่เกาะช้าง
 2. พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง คลิกดูข้อมูล ติดเป็น #เมืองพัทยา
 3. พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร คลิกดูข้อมูล ติดเป็น#สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร
 4. พื้นที่พิเศษเลย คลิกดูข้อมูล ติดเป็น #พื้นที่พิเศษเลย
 5. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน คลิกดูข้อมูล ติดเป็น #เมืองเก่าน่าน
 6. พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง คลิกดูข้อมูล ติดเป็น #เมืองโบราณอู่ทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/...

เกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายประทับใจ (รวม 100 คะแนน)

• การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 25 คะแนน
• แนวคิดและการสื่อความหมายของภาพถ่าย 25 คะแนน
• ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย 25 คะแนน
• ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @Dastatravel Facebook DastaTravel หรือ โทร. 02 357 3590 ต่อ 704

อย่าลืม Add Friend มาเป็นเพื่อนกันที่ >> https://line.me/R/ti/p/%40dastatravel

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ อพท. ได้ที่
  Line @Dastatravel
  Facebook: DastaTravel

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.