อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5

About Me

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยภายใต้หัวข้อ “10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย”

MoreLess

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดการประกวดภาพถ่าย
ประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อ “10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย”

Offer to Blogger :


Blogger Must Do :


ส่งภาพถ่าย 1 ใน 10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลยเพื่อการประกวด โดยรายละเอียด ๑๐ กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย มีดังนี้

1. กิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้านริมโขงเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อัตลักษณ์ของชุมชน วิถีชาวประมงพื้นบ้านหนึ่งเดียวในเชียงคาน ที่ผูกพันกับสายน้ำโขงนับตั้งแต่บรรพบุรุษ

อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งชีวิตของจังหวัดเลย

2. กิจกรรมผีขนน้ำ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เป็นเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ และแสดงความเคารพ ผีปู่เจ้า ที่ช่วยคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยชาวบ้านรวมตัวกันจัดงานประเพณีผีขนน้ำ สืบเนื่องกันมาจนเป็นประเพณี

3. กิจกรรมอาหารพื้นบ้านอาฮีตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เมนูเด่นคือ เอ๊าะไค ทำจากสาหร่ายในน้ำเหืองซึ่งจะขึ้นในบริเวณน้ำสะอาด และเก็บได้ในเดือนพฤศจิกายน

สะท้อนวิถีชุมชนและภูมิปัญญาในการทำอาหารพื้นบ้านของชาวอาฮีที่ผูกพันกับลำน้ำเหือง

4. กิจกรรมกลองยาวบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ถือกำเนิดขึ้นจากงานบุญ ที่ชาวบ้านรวมตัวกันระดมทุน รับบริจาคสร้างอุโบสถบ้านโพนค่าย

ด้วยการละเล่นกลองยาวที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ จากการผสมผสานระหว่างกลองโบราณ กลองยาว กลองรำมะนา และกลองชุด

5. กิจกรรมรำบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เป็นการรำ ควบคู่กับกลุ่มกลองยาว พัฒนาท่ารำมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามา

ยึดครองประเทศเพื่อนบ้าน

6. กิจกรรมการทำต้นผึ้ง ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำต้นผึ้ง ที่สร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงจากเทียนขี้ผึ้งเพื่อถวายพระธาตุศรีสองรัก ที่สืบเนื่องกันต่อกันมายาวนาน

7. กิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ด้วยลวดลายที่วิจิตร ประณีต เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นผ่านแรงดลใจจากธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับ ภูติผีตลอดจนพุทธศาสนา ซึ่งผูกพันอย่างแนบแน่นกับชาวด่านซ้ายสะท้อนออกมาในหน้ากากผีตาโขน

8. กิจกรรมบีบข้าวปุ้น ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข้าวปุ้น คือขนมจีนที่ชาวจังหวัดเลยนิยมรับประทาน ซึ่งมีเอกลักษณ์คือผลิตจากข้าวสารเก่า จะทำให้ได้เส้นคุณภาพดีและใช้เฝือนบีบข้าวปุ้นที่มีรูต่างกัน จนได้เส้นชนิดที่ต่างกัน

9. กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ชุมชนแสงภาอยู่บนเขาสูง ในอดีตการเดินทางไปมายากที่จะไปถึง ทำให้ชาวบ้านต้องดูแลสุขภาพตัวเอง จึงการเป็นภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพร เช่น สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย สมุนไพรอายุวัฒนะ

10. กิจกรรมดูนก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ในอำเภอนาแห้ว เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปีจึงทำให้มีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก ทำให้มีผู้นิยมเข้าไปดูนกเป็นประจำ