อาสามาด้วยกัน

About Me

เป็นองค์กรเพื่อสังคม ที่ทำทริปท่องเที่ยวเชิงอาสา เราทำทริป 3 ด้านด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษา

MoreLess

อาสามาด้วยกัน
รีวิว ทริปของกลุ่มอาสามาด้วยกัน (ภาษาไทย)
โปรโมท และช่วยเขียนรีวิวทริป "พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง" ด้วยภาษาของตนเอง อยากให้ช่วยเขียนโปรโมทให้คนมาทริปนี้และทริปอื่นๆ ต่อไปด้วย

Offer to Blogger :


  •  อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  •  อื่น ๆ

Blogger Must Do :


- เขียนเชิญชวนไปทริปกับเรา

- เขียนรีวิวทริป

- เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการทำกิจกรรมอาสา พร้อมรูปถ่าย

- แชร์เรื่องราวของเพจ อาสามาด้วยกัน ผ่านเพจของ Blogger (เชิญชวนไปทริป, อัลบั้มรูปหลังจบงาน)