ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ นะโมพุทธายะ

About Me

เจ้าหน้าที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
shattida.kisu@tat.or.th

MoreLess

ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ นะโมพุทธายะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย กองตลาดภาคกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย กองตลาดภาคกลาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เปิดค่ายทหารทหารให้ Blogger ได้มาเยี่ยมชมค่ายสุรสีห์ และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม สนุกกับ Party เย็นวันที่ 23 สิงหาคม 2561 พร้อมของรางวัลมากมาย

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  ห้องพักประเภท Standard จำนวน 0 คืน
  •  อาหารกลางวัน จำนวน 3 วัน
  •  อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

Blogger Must Do :


Review แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมใน Blog ส่วนตัวของท่า