Royal Passenger Liner

About Me

บริษัทรอยัล พาสเสนเจอร์ ไลนเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยพัทยา-หัวหิน และ หัวหิน-พัทยา ฝั่งพัทยาจะอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และฝั่งหัวหินจะอยู่ที่ท่าเรือเขาตะเกียบ โดยเรือ double-deck catamaran รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 300 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เทียบกับ การเดินทางด้วยรถ จะใช้เวลาถึง 5 -6 ชั่วโมง

MoreLess

Royal Passenger Liner
Royal Passenger Liner เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน
บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ ข้ามอ่าวไทย พัทยา-หัวหิน เปิดรับสมัคร Blogger สายเที่ยว มาร่วมเปิดประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน และ 2 วัน 1 คืน ในเส้นทาง พัทยา-หัวหิน , หัวหิน-พัทยา

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  ค่าเดินทาง จำนวน 1000 บาท
  •  Pocket money จำนวน 2000 บาท
  •  อื่น ๆ

Blogger Must Do :


1. ถ่ายรูป+วิดีโอ พร้อมเขียนรีวิวประสบการณ์การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่

รวมถึงการเข้าพักในโรงแรมที่คุณไป จุดเด่น ความสะดวกสบาย การบริการ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

2. แชร์รีวิวในทุกช่องทางที่ Blogger มี พร้อมแนบลิ้งสำหรับการจองโดยตรงที่ royalferrygroup.com

3. ให้รูปถ่าย ไม่ติดลายน้ำ เพื่อใช้ในการโปรโมทเรือย่างน้อย่างน้อย 15 รูป

โรงแรมที่เข้าพัก อย่างน้อย 10 รูป และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่ละอย่างน้อย 5 รูป

4. ให้วิดีโอ footage บรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป ไม่ติดลายน้ำ เพื่อใช้ในการตัดต่อเพื่อการโปรโมท