Aor Suchitar
เฟลอร์ บาย ฟีโตแมร์ (Fleur by PHYTOMER) ชั้น 1 ชาญอิสสระทาวเวอร์
ผิวสวยคือผิวที่มีความสุข การดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ท้องทะเล สาหร่ายและพืชพรรณ ด้วยผลิตภัณฑ์ฟีโตแมร์ ตัวช่วยให้ผู้หญิงสวยไปด้วยกัน

Offer to Blogger :


Blogger Must Do :


  • ถ่ายรูป และ/หรือ วีดีโอ พร้อมเขียนรีวิวประสบการณ์การใช้บริการ และบรรยากาศโดยรวมในสไตล์ของตัวเอง แชร์ลงใน Social Media ทุกช่องทางของบล็อกเกอร์ เช่น Readme / Facebook / Pantip / Instragram พร้อมแนบเพจ ของ FLEUR By Phytomer ในรีวิวนั้น
  • เช็คอิน และอัพโหลดรูปภาพระหว่างหรือหลังการมารีวิว ลงใน Social media ทุกช่องทางที่คุณมี
  • กรุณามอบรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ที่มีความละเอียดสูง FLEUR By Phytomer และอนุญาตให้นำไปใช้โปรโมทในสื่อต่า ง ๆ ได้ โดยจะมีการใส่เครดิตให้ Blogger เจ้าของภาพ / เจ้าของสื่อ
  • FLEUR By Phytomer สามารถแชร์รีวิวของบล็อกเกอร์ในเพจ website และ/หรือ ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของ FLEUR By Phytomer โดยจะมีการใส่เครดิตให้ Blogger เจ้าของสื่อ