Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

จ้างรีวิวสตูดิโอถ่ายภาพ - บ้านตากสินสตูดิโอ

สตูดิโอและสถานที่ให้เช่าถ่ายภาพแนวแสงธรรมชาติ พื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก และมีมุมสวยๆให้ถ่ายกว่า 10 โซน

Offer to Blogger :

  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  • ค่าเดินทาง จำนวน 0 บาท
  • Pocket money จำนวน 0 บาท
  • อื่น ๆ

Blogger Must Do :

บ้านตากสินสตูดิโอ

บ้านตากสินสตูดิโอ

บ้านตากสินสตูดิโอ เป็นสถานที่และสตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพ มีมุมถ่ายรูปให้เลือกมากสุดถึง 10 พื้นที่ด้วยกัน และเร็วๆนี้ เรากำลังจะเนรมิต สวนลอยฟ้าพร้อมสร้างมุมนั่งเล่นกลางสวน...ใครที่รักการถ่ายภาพแนวแสงธรรมชาติต้องไม่พลาด www.baantaksin.com www.facebook.com/baantaksin