Aor Suchitar
เชิญ Blogger สายสุขภาพ “เดิน-วิ่ง มหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน”
โรงพยาบาลนครธน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11…วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน” ร่วมเดิน-วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียน-ชายทะเล ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ระยะทางเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.

Offer to Blogger :


Blogger Must Do :


๏ ร่วมงาน “เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11…วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน” ร่วมเดิน-วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียน-ชายทะเล ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)ระยะทางเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.

๏ ถ่ายภาพ และเขียนรีวิวแชร์ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม ในเพจส่วนตัวของบล็อคเกอร์และในเวปไซด์ Readme.me และ/หรือ ช่องทางอื่น (ถ้ามี)

๏ แชร์ลงใน Social Media ทุกช่องทางที่ Blogger มี เช่น Readme / Facebook

๏ กด Check in การเข้าร่วมงาน “เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11…วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน”

๏ ขอภาพถ่ายที่ไม่มีลายน้ำจำนวน 10-15 ภาพ และสามารถนำภาพของ Blogger ไปใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยจะให้ Credit Blogger เจ้าของภาพทุกภาพ

๏ สามารถแชร์รีวิวของ blogger ในเพจ, website และทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยจะให้ Credit Blogger เจ้าของภาพทุกภาพ

๏ สามารถจัดกิจกรรมกับแฟนเพจ และ/หรือ Blog ในกรณีที่มี Voucher และ/หรือ ของที่ระลึกมอบให้เพื่อจัดกิจกรรม