อีโค่ โคซี่ บีช ฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ

About Me

เลขที่ 105 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120

MoreLess

อีโค่ โคซี่ บีช ฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ
Chaam Eco Camp Resort
Chaam Eco Camp Resort

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 4 คน
  •  ห้องพักประเภท Camp 4 จำนวน 1 คืน
  •  อื่น ๆ

Blogger Must Do :


1.ถ่ายรูปบรรยากาศในโรงแรมล็อบบี้ห้องนอนและบรรยากาศโดยรอบของโรงแรม

2.เขียนความรู้สึกในการเข้าพัก

3.เขียนจุดเด่นของโรงแรมหรือสถานที่โดยรอยที่น่าสนใจ

** เน้นการถ่ายรูปที่สื่อออกแบบแนว CAMP เหมาะกับการรับน้องและจัดกิจรรมที่ไปทางแนวนักเรียนนักศึกษาที่จะมาใช้บริการเป็นหลักของเรา ***