MaChill Home

About Me

We are zero waste farmstay. We are looking for someone to help us to communicate about who we are and what we are trying to do.

MoreLess

MaChill Home
MaChill Home - zero waste farmstay experience
ฟาร์มสเตย์ออแกนิคแบบไม่สร้างขยะ จ.นครปฐม

Offer to Blogger :


  •  Room with breakfast For 2 person(s)
  •  Room type บ้านดิน For 1 night(s)
  •  Dinner For 1 day(s)
  •  Other

    บ้านดิน ไม่มีแอร์นะคะ

Blogger Must Do :


ถ่ายรูปหรือวีดีโอที่บล็อคเกอร์อยากถ่าย ที่คิดว่าจะช่วยสื่อสารข้อความของเราเรื่อง zero waste ออกไปให้ทุกคนได้รับทราบ แล้วรู้สึกว่าการมาบ้านมาชิวแล้วไม่สร้างขยะ ไม่ใช่เรื่องยาก และน่าอึดอัดใจ และบล็อคเกอร์เองก็ต้องไม่นำขยะเข้ามาในบ้านเราเช่นเดียวกัน เราไม่มีค่าเดินทางใดๆให้ เรามีแค่อาหารที่ทำด้วยใจ ใช้วัตถุดิบจากสวนหลังบ้านของเรา และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบล็อคเกอร์ เราไม่ได้ต้องการแขกหลักร้อยหลักพัน เราอยากได้คนที่เข้าใจ แล้วมาพูดคุย มาพักใจ เพื่อต่อยอดความคิดของเราต่อไป มาชิวกัน

ความตั้งใจของเราสำหรับแขกที่มาคือ มาตัวเปล่า ไม่ทิ้งอะไรไว้ เก็บกลับไปแค่ความทรงจำ