Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

2019-06-11 14:16:18 by The Hub Cafe Eatery - English

All-Day Dining นำเสนอเมนูอาหารแนวไทยและยูโรเปียน-ฟูชั่น

Offer to Blogger :

  • Lunch For 1 day(s)
  • Dinner For 1 day(s)
  • Other

    The Hub Cafe & Eatery สาขา ICONSIAM เสิร์ฟอาหารแนวไทยและยูโรเปียน-ฟูชั่น

Blogger Must Do :

- ถ่ายรูปหรือวีดีโอและลงรีวิวในช่องทางที่มี

- นำส่งรูปถ่าย (ไม่มีลายน้ำ) ให้ทางร้านไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ ขั้นต่ำจำนวน 15 รูป

The Hub Cafe Eatery

The Hub Cafe Eatery

The HUB Cafe and Eatery All-Day Dining นำเสนอเมนูอาหารแนวไทยและยูโรเปียน-ฟูชั่น เป็นเมนูทานง่าย เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดี