Star Convention Hotel

About Me

โรงแรมมาตรฐานตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง,​ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวด้วยห้องพักที่รองรับเพียงพอทุกรูปแบบถึง 336 ห้อง ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 40 ตารางเมตรและสูงสุดที่ 124 ตารางเมตร ทำให้โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยองเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ประชุมสัมมนาหรือกระทั่งพักผ่อนในโรงแรมที่ล้อมรอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าอื่นๆ ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ไอทีเซ็นเตอร์ ผับ ร้านอาหาร คาราโอเกะ และฟิตเนสคลับระดับพรีเมียมในจังหวัดระยอง

MoreLess

Star Convention Hotel
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
โรงแรมมาตรฐานตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง,​ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวด้วยห้องพักที่รองรับเพียงพอทุกรูปแบบถึง 336 ห้อง ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 40 ตารางเมตรและสูงสุดที่ 124 ตารางเมตร ทำให้โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยองเป็นตัวเลือกที่ดีหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ประชุมสัมมนาหรือกระทั่งพักผ่อนในโรงแรมที่ล้อมรอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าอื่นๆ ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ไอทีเซ็นเตอร์ ผับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาราโอเกะ และฟิตเนสคลับระดับพรีเมียมในจังหวัดระยอง

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  •  อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

Blogger Must Do :


  • ถ่ายภาพบรรยากาศภายใน- ภายนอกโรงแรมอธิบายความรู้สึกในการเข้าพัก
  • เขียนบรรยายจุดเด่นของโรงแรม
  • เขียนบรรยายถึงความสะดวกในการเดินทางมาพัก และการเดินทางไปยัง สถานที่ต่างๆ
  • ภายถ่าย high resolution 30 ภาพแบบไม่มีลายน้ำ
  • จัดทำวิดีโอ เกี่ยวกับการเข้าพัก