Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

รีวิว บุฟเฟ่ต์แบบเลือกมื้อได้ที่ Papayoo Grill House เชียงใหม่

บุฟเฟ่ต์กริลเฮ้าส์เจ้าใหม่ของเชียงใหม่ จากฝีมือเชฟสุดเก๋าชาวยุโรป ผู้เคยทำงานในร้านมิชลิน 2 ดาว

Offer to Blogger :

  • อาหารกลางวัน จำนวน 0 วัน
  • อาหารเย็น จำนวน 0 วัน

Blogger Must Do :