HyattPlace Bangkok

About Me


HyattPlace Bangkok
AIRE BAR รู๊ฟท็อปบาร์ ย่านสุขุมวิท
รู๊ฟท็อปบาร์ เพื่อทุกโอกาส

Offer to Blogger :


  •  อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

Blogger Must Do :


เขียนรีวิวเกี่ยวกับรู๊ฟท็อปบาร์ แนะนำอาหาร เครื่องดื่ม เน้นบรรยากาศ ถ่ายรูป พร้อมทำคลิปวีดีโอสั้นๆได้

มอบรูปที่โรงแรมสามารถนำไปใช้ใน social media ของโรงแรมได้

ต้องการได้ภาพแบบไลฟ์สไตล์ ที่คนอ่านเห็นก็อยากมาถ่ายรูปบนบาร์

สามารถเพยแพร่ผ่าน Facebook ของตนเองได้ หากมีกลุ่ม follower ที่น่าสนใจ มีงบประมาณเพื่อ boost