Odtomato Australian Dining

About Me

Odtomato is an expression of modern Australian dining culture through the touches of a mother and son. We are not here to push the boundaries of modern cuisines but rather to keep the experience fresh, fun, and relevant to the neighborhood and the people like us who live here.

MoreLess

Odtomato Australian Dining
Odtomato Australian Dining - English
ร้านนอาหารโมเดิร์น ออสเตรเลีย ใจกลางสุขุมวิท

Offer to Blogger :


  •  Dinner For 1 day(s)
  •  Other

Blogger Must Do :


- ถ่ายรูปหรือวีดีโอและลงรีวิวในช่องทางที่มี

- ลงกิจกรรมบนหน้า fanpage ถ้ามี เพื่อทำการแจกบัตรรับประทานอาหาร (กิจกรรมไลก์ & แชร์ เป็นต้น)

- นำส่งรูปแบบไม่มีลายน้ำให้ทางร้านสามารถนำไปใช้ในการ marketing อื่นๆของทางร้านได้

- ทางร้านจะทำการจัดเป็นเซ็ทอาหารและเครื่องดื่มสำหรับรีวิว (หากทางเพจสั่งเมนูเพิ่มเติม ต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง) ซึ่งทางเพจสามารถมาได้สูงสุด 2 ท่าน