Printemps Spa

About Me

Marketing Manager

MoreLess

Printemps Spa
Printemps Spa Sathon
รีวิว Health Spa เพื่อสุขภาพและความงาม

Offer to Blogger :


Blogger Must Do :


  • รีวิวบริการสปา ของ แพรงตอง สปา ถ่ายภาพ และเขียนรีวิว แนะนำร้าน บรรยากาศ และบริการของร้าน ความรู้สึกหลังรับบริการ การเดินทางมาที่ร้าน ลงในทุกช่องทาง Social Media ชองบล็อกเกอร์
  • มอบภาพไม่มีลายน้ำ ให้ทางร้านสามารถนำไปใช้ใน social media และเวบไซต์ของร้านได้
  • อนุญาตให้ทางเรานำรีวิวและผลงานของบล็อกเกอร์มาโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ

ดูรายละเอียดหน้าร้านได้ที่

https://www.facebook.com/print...