Sirirak S.

About Me

Katathani Collection of Resorts

MoreLess

Sirirak S.
The Riverie by Katathani เชียงราย
ร่วมกิจกรรมตามรายรางวัล "กินรี" 3 วัน 2 คืน ที่เชียงราย

Offer to Blogger :


 •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
 •  ห้องพักประเภท Deluxe River จำนวน 2 คืน
 •  อาหารกลางวัน จำนวน 3 วัน
 •  อาหารเย็น จำนวน 2 วัน
 •  รถ รับ-ส่งสนามบิน
 •  อื่น ๆ

Blogger Must Do :


โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย, สิงห์ปาร์ค, จินนาลักษณ์มัลเบอร์รีสาเปเปอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดกิจกรรมตามรอยรางวัล "กินรี" ระหว่างวันที่ 06-08 มีนาคม 2563 (3 วัน 2 คืน)

รายละเอียดกิจกรรม

 • วันที่ 1: กิจกรรมร่วมกับไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) - ชมไร่ สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ
 • วันที่ 2: กิจกรรมที่ชุมชนบ้านปางห้า - รับฟังการเล่าเรื่องชุมชน, การทำกระดาษสา, ผลิตภัณฑ์ใยไหมทองคำ กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน
 • วันที่ 3: กิจกรรมที่โรงแรม - ทำสปา มาสก์หน้าด้วยใยไหมทองคำ และพักผ่อนในโรงแรม


สิ่งที่ทางโรงแรมต้องการให้บล็อกเกอร์ทำ

 • 1 POST สำหรับ "กิจกรรมท่องเที่ยว ตามรอยกินรี" (โพสต์ก่อนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563) 
 • 1 POST สำหรับการเข้าพักที่ "โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี" (โพสต์ก่อน 01 เมษายน 2563)
 • ทางโรงแรมจะขอรูป High Resolution แบบไม่ติดลายน้ำ 5-10 รูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ เช่น Social Media, Official Hotel Website ฯ
 • เข้าพัก และร่วมกิจกรรม ในวันที่ 06-08 มีนาคม 2563 (3 วัน 2 คืน)

สำหรับบล็อกเกอร์ท่านใดสนใจ ส่งผลงาน หรือติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 053 607 999 (แผนกการขาย และการตลาด)