Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

Lecasa bangsaen hotel

โรงแรมเลอคาซ่า เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนเหมือนบ้านหลังที่สอง

Offer to Blogger :

  • ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  • ห้องพักประเภท deluxe จำนวน 1 คืน
  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  • ค่าเดินทาง จำนวน 500 บาท

Blogger Must Do :

Lecasa bangsaen hotel