Lecasa bangsaen hotel

About Me


Lecasa bangsaen hotel
Lecasa bangsaen hotel
โรงแรมเลอคาซ่า เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนเหมือนบ้านหลังที่สอง

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  ห้องพักประเภท deluxe จำนวน 1 คืน
  •  อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  •  ค่าเดินทาง จำนวน 500 บาท

Blogger Must Do :


1.เขียนคอนเท้นรีวิวโรงแรม

2.ถ่ายภาพรีวิวบรรยากาศรอบโรงแรม ทั้งมีบุคคลและภาพวิว  

3.ถ่ายอาหารกลางวันทั้งภาพรวมและเดี่ยว 

4.ถ่ายบรรยากาศห้องอาหาร และ ห้องพัก

5.ถ่ายรีวิวอาหารเช้า 

6.ถ่ายภาพห้องพัก ทั้งวิวและบุคคลคะ