ธันยพัฒน์ อินทร์รอด

About Me

Work hard Read hard

MoreLess

ธันยพัฒน์ อินทร์รอด
บุฟเฟต์ซีฟู้ดพรีเมี่ยม+อาหารนานาชาติ ห้องอาหารกอนโดล่า โรงแรมเอ-วัน กรุงเทพ
บุฟเฟต์รวมเครื่องดื่มไม่จำกัดเวลา วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

Offer to Blogger :


  •  อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

Blogger Must Do :


- รีวิวบุฟเฟต์ห้องอาหารกอนโดล่า โรงแรมเอ-วัน กรุงเทพ บุฟเฟต์ซีฟู้ดพรีเมี่ยม+อาหารนานาชาติรวมเครื่องดื่มไม่จำกัดเวลา

- เน้นโปรโมชั่นของโรงแรม ไม่จำกัดเวลาสุดค้ม มา 4 จ่าย 3

- เน้นไลน์อาหารที่เพิ่มขึ้น