สรินดา บุญสิงห์ศร

About Me

Hotels Management

MoreLess

สรินดา บุญสิงห์ศร
รีวิว Aspira One Sutthisan
มองหา บลอคเกอร์ที่สะดวกรีวิวภายในเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ฟรีที่พัก 1 คืน1ห้อง(สำหรับ2ท่าน)​

Offer to Blogger :


  •  ห้องพักประเภท Superior จำนวน 1 คืน

Blogger Must Do :


- รีวิวโรงแรมใน Pantip หรือ Website ของตัวเอง ถึงประสบการณ์การเข้าพัก พูดถึงจุดเด่นของโรงแรม, ห้องพัก, บรรยากาศโดยรวม และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงโรงแรม (โพสต์ภายใน 30วัน หลังเข้าพัก)

- แชร์รีวิวจาก Pantip หรือ Website ของตัวเอง ลงใน Social Media ทุกช่องทางที่ Blogger มี เช่น Readme / Facebook / Tripadvisor / Instragram / Twitter ฯลฯ (ภายใน 30วัน หลังโพสต์ลง Pantip หรือ Website ของตัวเอง)

- รูปภาพไม่มีลายน้ำ จำนวน 20 รูป โดยโรงแรมสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ของโรงแรมเองได้