Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

Sobtacafe

คาเฟต์ที่คนในวงการ NFT ไทยรู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน

Offer to Blogger :

  • Mini-bar
  • Gift Voucher จำนวน 5 ใบ

Blogger Must Do :

เทพรัตน์ สุวรรณรัต

เทพรัตน์ สุวรรณรัต

ร้านกาแฟที่นำ NFT มาประยุกต์ใช้ทางการตลาดแห่งแรกในไทย . Cafe เหมาะสำหรับการนั่งทำงาน มีห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่งให้บริการ