์Nartchanok Yoojamrus

เราเชื่อว่าโรงแรมในประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก แค่หลายคนยังไม่รู้ เพราะไม่เคยสัมผัส เราจึงจะนำเสนอโรงแรมที่เป็นของคนไทย ถึงไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่ๆ แต่ทุกโรงแรมมีดีในแบบของตัวเอง