อนุชา ยอรัมย์

ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ต้องการพักผ่อนและท่องเที่ยว แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา และค่าใช้จ่าย การท่องท่องเที่ยวจึงเป็นวันหยุด และต้องราคาประหยัดด้วย ผมจึงอยากเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผมได้พบเจอให้กับคนอื่นๆได้ติดตาม และ ตามไปเที่ยวซึ่งมันดีต่อใจแถมราคาประหยัดอีกด้วย