Pimorn Tan

เมื่อซักครู่ได้เขียนเเนะนำไปยาวเลยค่ะ เเต่ไม่เเน่ใจว่าส่งผ่านไหม ถ้าส่งไม่ผ่านรบกวนตอบกลับด้วยนะคะ จะเขียนเเนะนำตัวไปอีกครั้งค่ะ