จักพัน มโนรส มโนรส

ชื่อจักร์พันธ์.มโนรส.ชื่อเล่นปาล์ม
เป็นเด็กอาชีวะที่รักในการเดินทางครับ