Aphiwat Summat

นายอภิวัฒน์ สุ่มมาตย์ (บอล)
อายุ 26
จบวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์
ชอบเดินทาง แต่ไม่ค่อยได้รีวิว
งานอดิเรก ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เดินทางตามโอกาสและเวลา
เจ้าของเพจ เห็ดเกิดจากความเหงาและ 40Km/Hr