Antique Ann

เที่ยวมานานแล้ว แต่เพิ่งจะเริ่มเขียนบล็อก อยากแชร์เรื่องราวและภาพถ่ายของเราบ้าง อาจจะเขียนไม่เก่ง อาจจะถ่ายภาพไม่ได้เรื่อง แต่จะฝึกฝนค่ะ